Tại Khu lưu niệm Giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở xã Tường Lộc, huyện Tam Bình đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày sinh của ông (13/9/1913-13/9/2018)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *