Sáng nay, 5/3, Huyện ủy Long Hồ và huyện ủy Mang Thít tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và huyện cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *