Tại các nơi đến thăm lãnh đạo huyện đánh giá cao kết quả mà các xã, thị trấn, đặc biệt là lực lượng y tế cơ sở trong công tác phóng chống covid-19, đồng thời chia sẽ những khó khăn mà các lực lượng tuyến đầu ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *