Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương ngay từ những ngày đầu năm mới. Ở huyện Tam Bình, năm nay công tác này tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẳn sàng ngày hội giao quân 9/2 tới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *