Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và phát huy năng lực của cấp ủy cơ sở trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên, vào cuối năm 2021, huyện ủy Long Hồ đã ban hành kế hoạch phát động thi đua phát triển đảng viên mới nhiệm kỳ 2020-2025. Qua 1 năm thực hiện, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, giúp huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 và tạo tiền đề vững chắc, hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên trong những năm tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *