Chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm chung của toàn xã hội, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” – đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Trong nhiều năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, huyện Long Hồ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *