Cùng với các huyện, thị xã, ngày 18/02 tới đây, huyện Bình Tân tiễn đưa 106 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của huyện đã cơ bản hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *