Đánh cắp số phận

Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và là 1 trong 3 đơn vị sẽ tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *