Theo BHXH Vĩnh Long, số trường hợp lao động nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần đang tăng đột biến. Tuy được 1 khoản tiền trước mắt nhưng đây sẽ là thiệt thòi lớn cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *