Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo đề xuất phương án chỉnh trang các hạng mục tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Tiêu chí, định hướng của tỉnh là công trình được tôn tạo, chỉnh trang theo hướng mở, gần gũi nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm của một địa điểm thờ tự. Theo đó, đơn vị tư vấn thiết kế đã đề xuất một số giải pháp về mặt kiến trúc như: cải tạo hạng mục tường, rào, sân trưng bày, sân lễ theo hướng xanh hóa bê tông; xây mới hạng mục mặt nước cảnh quan, hồ cảnh quan; di dời cây xanh trồng theo khu vực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *