Các đại biểu được giới thiệu mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ, đối tượng, tiêu chí đối với tác phẩm dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết tháng 6 năm 2023 tính theo dấu bưu điện. Sau khi thẩm định, tỉnh sẽ chọn các bài dự thi chất lượng cao tham gia cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *