Đánh cắp số phận

Những năm qua, công tác giáo dục và nâng cao nguồn nhân lực tại các vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long luôn được quan tâm tích cực, thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong đó riêng năm 2023, các trường học vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng cho việc cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *