Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), sáng 20/09, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác tại thuốc lá và sáng kiến về phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên. Đây là một trong những cách đổi mới công tác tuyên truyền hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *