Mô hình thực hiện với quy mô 2ha, thời gian thực hiện từ tháng 3- 7/2023, tại Ấp 11, xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình). Tham gia mô hình nông dân sạ hàng với mật độ 80 kg/ha; áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng như bón phân theo nhu cầu từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, quản lý dịch hại theo IPM…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *