Sáng nay (28/04), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các ngành hữu quan và Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo khoa học với đề tài “Mỗi làng một sản phẩm”.

Làng nghề gốm ở Vĩnh Long

Vĩnh Long hiện có khoảng 50 ngành nghề nông thôn sản xuất ra nhiều loại sản phẩm đa dạng như sản phẩm đất nung, đan lát, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến gỗ, hàn, tiện, may đo cùng nhiều loại dịch vụ khác. Các ngành nghề này đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động nông thôn.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển các làng nghề trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, phần lớn các cơ sở có quy mô nhỏ, chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu, chậm đổi mới, năng lực trình độ quản lý còn chưa cao. Phần lớn sản phẩm hàng hóa của làng nghề nông thôn, kể cả làng nghề truyền thống, chưa có nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa và chất lượng sản phẩm chưa cao.

Tại hội thảo, sau khi nghe báo cáo đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình “Mỗi làng một sản phẩm” ở nông thôn Vĩnh Long cùng một số tham luận về định hướng, chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề nông thôn, các đại biểu đã thảo luận và nêu lên nhiều giải pháp về qui hoạch, chính sách hỗ trợ và kỹ thuật công nghệ nhằm giúp các ngành nghề nông thôn Vĩnh Long phát triển.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *