Sáng nay, Sở TT & TT Vĩnh Long phối hợp với Quỹ Bill and Melinda Gates hội thảo định hướng tính bền vững sau khi kết thúc dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *