Sáng nay, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo sơ kết dự án “Hỗ trợ giống cây trồng xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2017” thực hiện năm 2016. Đồng thời triển khai kế hoạch trong năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *