Chiều nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long hội thảo chủ đề đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *