Đào tạo nguồn nhân lực gắn kết để có việc làm bền vững là một trong những hướng đi tất yếu hiện nay, nhất là giai đoạn khôi phục thị trường lao động sau đại dịch Covid -19. Thực tế công tác này đang được cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo phối hợp thực hiện ra sao, giải pháp nào để thúc đầy trong thời gian tới là nội dung cốt lõi của hội thảo “Kết nối giáo dục nghề nghiệp – việc làm – bảo hiểm thất nghiệp” do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức chiều 08/05.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *