Sáng nay , Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo đóng góp  bản thảo đề tài “Tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *