Sáng nay, Ban chủ nhiệm đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển của HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1975-2015” tổ chức hội thảo ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu là lãnh đạo HĐND và UBND qua các thời kỳ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *