Chiều nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long  tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chỉ thị 15 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Văn Sáu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ tri hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *