74 cơ sở vi phạm trong tổng số 1.815 cơ sở được thanh kiểm tra về an toàn chất lượng và an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2013 là nội dung được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Vĩnh Long tổ chức sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *