Sáng 24/05, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2003 – 2023. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *