Sáng nay (26/08), Sở Giao thông – Vận Tải tỉnh Vĩnh Long và Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quyết định số 548 ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba – bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông và tình hình thực hiện quyết định số 1856 ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự hàng lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịchUBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 548 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long đã chuyển đổi nghề cho 356/690 chủ phương tiên xe lôi máy, xe ba gác máy, tỉnh đã chi chính sách hỗ trợ cho các phương tiện đủ điều kiện chuyển đổi phương tiện với số tiền hơn 1 tỷ 350 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ cho các chủ phương tiện vay chuyển đổi nghề với số tiền hơn 3 tỷ 930 triệu đồng.

Riêng đối với công tác điều tra, thống kê về đất, vật kiến trúc trên mặt đất, cây cối trong phạm vi hành lang Quốc lộ, tuy có chậm về thời gian nhưng đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng công việc. Tỉnh cũng đã lập xong kinh phí hỗ trợ được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt.

Phát biểu Kết luận hội nghị, ông Trương Văn Sáu, PHó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: đối với việc thực hiện Quyết định số 548 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần rà soát, xem xét lại các chủ phương tiện xe lôi, xe ba gác máy chưa được hỗ trợ tiền chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề để kịp thời hỗ trợ theo đúng qui định. Đối với các phương tiện xe ba gác máy của các chủ doanh nghiệp đều được hỗ trợ tiền chuyển đổi phương tiện nhưng không được hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề.

Riêng việc thực hiện Quyết định số 1856 của Thủ tướng Chính phủ, ông đề nghị Sở Giao thông Vận tải và các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt việc này, chậm nhất là đến cuối năm 2010, phải thực hiện xong việc lập lại trật tự hành lang an toàn đến các đường tỉnh.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *