6 tháng đầu năm, ngành Lao động, thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Long  đã thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật như vận động trên 4,7 tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ xây mới sửa chữa được 220 căn nhà tình nghĩa cho người có công, gia đình chính sách.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *