Sáng nay, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến đội ngũ trí thức của tỉnh đóng góp dự thảo Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10  và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *