Ngày 08/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 để cho ý kiến về: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2023, Nghị quyết và chương trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2024; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 11; Định hướng quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số vấn đề quan trọng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *