Ngày 27/5, ông Lê Quang Đạo – UV thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì Hội nghị Hiệp thương nhân sự Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *