Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị giao ban cụm 1 thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *