Duy trì nghiêm quân số, tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn giảm nhẹ thiên tai và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác tuyển quân năm 2017…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *