Trong tháng 11, các cơ quan báo chí của tỉnh đã kịp thời tuyên truyền đầy đủ hoạt động của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Nổi bật là tập trung tuyên truyền, thông tin đậm nét về các công trình, hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *