Hôm nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quy định 262 của Bộ Chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *