Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết, Ngân sách Nhà nước năm 2022; dự thảo Nghị quyết, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023, chương trình công tác quý I năm 2023; tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số vấn đề quan trọng khác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *