Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Kampong Speu đã giới thiệu khái quát về truyền thống và hoạt động của hội và bày tỏ mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm về tổ chức hội và các phong trào hoạt động nổi bật của đoànthanh niên tỉnh Vĩnh Long trong chuyến giao lưu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *