Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với chung tay xây dựng NTM, Hội LHPN Vĩnh Long đã triển khai thực hiện 131 công trình phần việc tham gia xây dựng NTM và đô thị văn minh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *