Đánh cắp số phận

Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhất là khi các nội dung tiêu chí được nâng cao hơn so với giai đoạn trước, từ đầu năm đến nay các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ. Nhờ có phương pháp tuyên truyền linh hoạt, gắn với xây dựng các mô hình mới ở các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu nên phong trào ngày càng được sự đồng tình tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *