9 tháng qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác chăm lo cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *