Trong số này, có 93 suất học bổng khuyến học, dành cho các em học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, diện mồ côi, khuyết tật, có tinh thần nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập; mỗi suất trị giá từ 2 – 4 triệu đồng, tùy từng cấp học. 46 suất học bổng khuyến tài trao cho các em có thành tích học tập tiêu biểu, xuất sắc, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho sinh viên cao đẳng, đại học và 4 triệu đồng dành cho học sinh ở các cấp học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *