Năm 2013, các cấp hội khuyến học trong tỉnh vận động được gần 49 tỷ đồng chi hỗ trợ dạy và học trên 46,6 tỷ đồng, trao 13.223 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; vận động xây dựng được trên 31.400 gia đình hiếu học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *