Hội khuyến học khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long có 83 hội khuyến học cơ sở với hơn 20.000 hội viên. Sáng nay, Hội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *