Sáng nay, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Trần Văn Rón, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đỗ Hoàng Huynh, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc  tỉnh đến  dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *