Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã phát huy vai trò cầu nối, triển khai nhiều nguồn vay, hỗ trợ vốn cho hội viên. Đây là một trong những công tác được Hội thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần giải quyết việc làm, giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế thoát nghèo, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *