Các căn nhà diện tích từ 60m2 trở lên, giá trị xây dựng từ 70 triệu đồng. Đài PTTH Vĩnh Long tài trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *