Là xã điểm của huyện Long Hồ phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019 này, ngay từ đầu năm, xã Hòa Ninh đã khởi động các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, thể hiện sự quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *