Thu nhập là tiêu chí rất quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; xác định được tầm quan trọng đó nên thời gian qua Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện và phấn đấu giữ vững tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *