45 năm chiến tranh đi qua nhưng nỗi đau của nó vẫn còn hằn sâu lên nhiều thế hệ, nhất là những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi di chứng của chất độc hóa học. Bên cạnh giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta và các địa phương luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin vươn lên, ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *