Chuẩn bị cho năm học mới , trong khi ngành giáo dục tập trung lo xây dựng cơ sở vật chất , tổ chức đội ngũ giáo viên …thì cả xã hội cũng cùng chung tay chăm lo tiếp sức cho các học sinh nghèo , học sinh khó khăn có điều kiện đến trường. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *