Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần  tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *