Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *